میخواستم بپرسم که در بعضی از عکس ها و نقاشی هایی که از مسیح هست دستان مسیح به شکل خاصی هست به طوری که انگشتان اشاره و وسط در کنار هم هستن و بقیه انگشت ها بسته. خواستم بدونم آیا معنای خاصی داره و اگر داره اون چیه؟

نقاشان و هنرمندان با سلیقه های گوناگون از مسیح تصاویری را عرضه کرده اند، اما مسئله ای که شما به آن اشاره کرده اید مسئله ای با نگاهی الاهیاتی یا معنای عمیق کتاب مقدسی نمی باشد. هر نقاش و هنرمندی به نوعی تمایل به ابراز علاقه اش به مسیح با خلق اثری داشته است و این مسئله مهمترین مسئله می باشد.

شاد و پیروز باشید.

Aug/26/2018 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 355 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر