نظر كتاب مقدس در رابطه با دفن كردن (سوزاندن)چیست؟ الآن بسيار الان زياد شده است؟ آيا ايمان دار مى تواند چنين خواسته ای داشته باشد؟

در کتاب مقدس همیشه مرسوم بوده است که پیروان خداوند در خاک دفن شوند. اما نباید فراموش کرد که چه بدن در خاک دفن شود و چه سوزانده شود به هر حال تبدیل به خاکستر یا خاک خواهد شد و این امرِ بسیار حادّی نیست که یک مسیحی وصیت کند که جسدش را بسوزانند. به هر حال کتاب مقدس به ما وعده بدنی پرجلال و پرشکوهی را می دهد که مانند بدنی که عیسی مسیح که الگو و نمونه ماست و پس از رستاخیزش داشت، خواهیم داشت.

شاد و پیروز باشید.

Apr/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر