آیا آيه ٩ از رساله يهودا برگرفته از كتب آپوكريفا است؟اگر هست چرا کلیسای پروتستان آنها را نمی پذیرد؟

كتاب يهودا بحث انگيزترين كتاب در میان کتابهای عهد جديد می باشد.

در پاسخ به سؤال شما بايد تعاريفی دقيق از كتب كانُنی يا آپوكريفا داشته باشيم.

جِروم و ديديموس رساله را بخاطر ادبيات غير اِلهامی يا آپوكريفایی آيات ٩و١٤ رساله، معتبر نمی دانند ولی كشف و تأئیدات بعدی، كتاب يهودا را جزء كتاب های كانُنی قرار داد. بله، كاملا صحیح است که آیات  ٩ و ١٤ ازکتاب یهودا،  از كتاب آپوكريفا اقتباس شده، در واقع آيه ١٤ با كتاب خنوخ مطابقت دارد  وآيه ٩ که راجع به منازعه ميكائيل با ابليس درباره جسد موسی است، با كتاب صعود ومعراج موسی مطابقت دارد. اين دو كتاب توسط نويسندگان يهودی در قرن اول نوشته شده! نقل قول یاد شده، اين سؤ تفاهم را ايجاد نموده كه اگر رساله يهودا از نظر كانُن الهامی شناخته شده، پس باید  اين دو كتاب نیز مسلما" اِلهامی  شناخته شوند و اگر اين دو كتاب الهامی نيستند، چرا يهودا از آنها نقل قول می كند؟ این گزاره نمی تواند منطقی باشد. به عنوان مثال، نمونه ای ديگر از اين مورد وجود دارد که سخنرانی پولس در آتن است كه در آن از اراتوس شاعر يونانی نقل قول می كند (اعمال باب ٢٨ آيه ١٧) زيرا می دانست  كه این نقل قول می تواند در شنوندگان تأثير داشته باشد اما یقینا"  نه به اين دليل كه سخنان شاعر يونانی دارای الهام الهی است. مشكل  كتابهای آپوكريفا اين است كه آنها چون فاقد الهام الهی بودند، از کانُن کتاب مقدس حذف شدند اما نباید فراموش کرد که بسياری از آنها شامل مطالب روحانی آموزنده هستند و در كليساهای اوليه، از بعضی نوشتجات آنها نیز استفاده می شد و آنها را مفيد می دانستند و از قرار معلوم مخاطبين يهودا با اين نوشته ها آشنا بودند زيرا يهودا علاوه بر نقل قول  مستقيم، اشاراتی نیز به آنها می نمايد. يك نويسنده الهام يافته از جانب خدا بطور غير قانونی می تواند از ادبيات غير الهامی نیز بهره بگیرد و چنين استفاده ای الزاما" به اين منبع جنبه الهامی نمی بخشد.

درمورد كانُن و كتاب های آپوكريفا بايد نكات زير را برای شما اضافه كنم:

١) این كليسا نبوده که كتب مقدس را به رسميت شناخته بلكه كليسا كتاب های كانُنی را كشف نمود.

٢) كليسا مادر كتاب های كانُنی نيست بلكه فرزند كتاب های كانُنی است!

٣) كليسا تنظيم كننده كتاب های كانونی نيست بلكه تصديق كننده آنها می باشد.

٤) كليسا داور كتاب های كانُنی نيست بلكه شاهد بر كتاب های كانُنی می باشد. برای اطلاعات بيشتر ودلايل رد كتاب های آپوكريفا می توانيد از كتاب جامع  شواهد مسيحيت (جلد اول و دوم) كه به زبان فارسی منتشر شده مراجعه نمایید واگر به يكی از زبانهای فرانسه، انگليسی يا آلمانی آشنايی داريد کتابها و منابع بی شماری در حل سؤال شما وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر می بایست بدانیم که کتابهای زیادی در کتاب مقدس وجود دارند که اسامی آنها ذکرشده ولی آنها شامل کانُن کتاب مقدس نمی باشند. به عنوان نمونه: سِفر جنگ های خداوند در اعداد فصل ۲۱ ایات ۱۴و۱۵ یا کتاب یاشِر در یوشع فصل ۱۰ ایه ۱۳ وهمچنین کتاب وقایع سلیمان در اول پادشاهان  فصل ۱۱ ایه ۴۱ ویا کتاب تاریخ ناتان نبی در دوم تواریخ باب ۹ ایه ۲۹.

موفق باشید.

پاسخ از: علی خیراندیش

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 374 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر