نظر مسیحیت در مورد تناسخ چیست؟

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص ایجاد می کند. کلام خدا می گوید: خدا روح ترس را به ما نداده است. در مسیحیت ما با ترس زندگی نمی کنیم. شخصی که به تناسخ اعتقاد دارد، همیشه در این ترس قرار دارد که بخاطر اعمال بدش تبدیل به حیوان و یا جانور و یا موجودی پست تر نشود و در ضمن شخصی که به تناسخ اعتقاد دارد، بالآخره برایش روشن نیست که هویت اصلی او چیست؟ آیا انسان است و یا موجودی دیگر و یا تبدیل به موجودی دیگر خواهد شد.

شاید برایتان جالب باشد که کتاب مقدس مسیحیان به ما نشان می دهد که شخص پس از مرگ و در روز قیامش از مردگان هویتش حفظ می شود و بدنی پرجلال و پرشکوه خواهد یافت اما با حفظ تمامیت و هویت خود یعنی تبدیل به یک شخصیت کاملا" متفاوت نمی شود!

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/26/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 2730 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر