پرسش من درباره ی حضرت داوود(ع)است، آیا ایشان به راستی آنطور که در کتاب مقدس (تورات) آمده، با همسر یکی از فرماندهان درستکار خود رابطه برقرار کرد و آن خانم باردار شدند وسپس برای تصاحب آن خانم، شوهر ایشان را به مرزهای خطرناک فرستاد و آن مرد کشته شد و حضرت داوود(ع) و آن زن با هم ازدواج کردند؟ آیا این روایت درست است؟ اگر درست است،پس چطور چنین فردی که همسر یکی از بهترین فرماندهان خود را اینچنین از شوهرش دور ساخته، دارای کتابی همچون مزامیر حضرت داوود(ع)است؟ کتاب مقدس درست می گوید یا مزامیر حضرت داوود(ع) که تصویرگر فردی خدا ترس است؟

با توجه به اینکه مطلبی را که شما در سؤالتان مطرح کرده اید برخاسته از زمینه اسلامی می باشد که دارید، کاملاً قابل درک است که این مسئله برای شما امری غیرعادی به نظر بیاید. در اسلام پیامبران معصومند و هیچ گناهی نکرده اند (اگرچه در قرآن اشارات گوناگونی به گناهان و قصورات پیامبران مختلف شده!!!) اما بر اساس الاهیات مسیحی و یهودی کاملاً مشهود است که پیامبران مبرا از گناه نبوده اند و تنها کسی که کاملاً پاک و طاهر از گناه بود، شخص عیسی مسیح خداوند بوده است که شایستگی نجات و رهایی بشر را دارد.

اما جهت روشن شدن مطلب لینک مقاله ای را که در پاسخ به سؤال شماست، از وب سایت پرپاسخ در پاسخ به شما ارسال می گردد:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/2b81a8a9-587b-474e-88a5-96c16a3c2430

Nov/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 582 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر