در نزدیکی محل زندگی من کلیسا وجود نداره و اگرم داشته باشه خیلی از خونه من دوره...این یعنی نمیتونم مسیحی باشم؟

مسلماً شما می توانید به ایمان مسیحی خود ادامه دهید، اما لازمه رشد روحانی برای هر پیرو عیسی مسیح، مشارکت در اجتماعات مسیحی است تا در دعا و دریافت تعلیم گروهی و مشارکت در نیازهای یکدیگر چه احساسی و چه فکری و چه مادی هر روزه احکام مسیح را اجرا کنید.

پس بنده شما را تشویق می کنم که یا در یک کلیسای خانگی شرکت کنید و یا دعا کنید که خدا از شما استفاده کرده و گروهی کوچک را از تسلیم شدگان به مسیح تشکیل داده و با آنان رشد کنید.

Sep/09/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر