عید روشنایی در آئین یهود به چه مناسبتی است؟

          عید روشنایی یا عید تقدیس به مدت هشت روز از آغاز روز بیست و پنجم ماه کیسلو نگهداری می شد. در یوحنا 10: 22 به این عید اشاره شده است. برای اولین بار این عید در سال 164 قبل از میلاد شروع شد و آن وقتی بود که یهودا مکابیوس معبد اورشلیم را، که توسط انتیوکوس اپیفانیس ناپاک شده بود، دوباره برای عبادت خدا تقدیس نمود. در این عید خانه های تمام یهودیان نورانی می گردید و سرگذشتهای مربوط به مکابیها تکرار می شد تا کودکان استفاده نمایند. زمان این عید درست با عید میلاد (کریسمس) مسیح مطابقت دارد.

برگرفته از کتاب معرفی عهد جدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Jul/29/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر