چرا کتاب مقدس شما مسیحیان به پیامبران توهین می کند و گناه به آنها نسبت می دهد؟ آیا پیامبران برای هدایت ما انسانها نیامده اند؟

الهیات کتاب مقدس با الهیات اسلامی تفاوت دارد اگرچه در قرآن هم اشاره به گناهان انبیاء شده ولی مسلمانان آن را ترک اولی می نامند که نوعی سرپوش بر گناهان انبیاء است. کتاب مقدس اعتقاد ندارد که انبیاء کاملا" بی گناه و معصوم و مقدس بودند. همه انسانها حتی انبیاء نیز گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه آمده اند. انبیاء نیز احتیاج به خون قربانیها برای کفاره گناهانشان داشتند. کلام خدا می فرماید ایلیاء  نبی مردی بود صاحب حواس مانند ما. انبیاء افرادی مثل ما بودند که وقتی خطا کردند و بعد توبه کردند خدا گناهانشان را آمرزید و برای ما نمونه ای گذاشتند که ما نیز درمبارزه با گناهان و شیطان و هوسهایمان چگونه پیروز شویم. تنها کسی که هیچ گناه نکرد و نه فقط مقدس بلکه قدوس بود، عیسی مسیح خداوند است. او که هم ذات با خدا بود به زمین آمد تا کفاره گناهان ما شود و به جای ما جریمه گناهان را پرداخت و فدا شد. هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند ایمان آورد و اعتراف کند که عیسی خداوند است و ایمان داشته باشد که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را صاحب خواهد شد. کلام خدا به ما وعده نسیه نمی دهد بلکه می گوید هر که ایمان آورد هم اکنون حیات جاودانی را دارد.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Aug/15/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 813 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر