از آنجایی که زبان مسیح آرامی بوده اگر در یک دیکشنری انگلیسی به آرامیک کلمه :خدا " را جستجو کنید و با کمال حیرت و تعجب دقیقا نام "الله" را خواهید دید مثلا این دیکشنری: www.atour.com/dictionary/ نظر شما در این باره چیست؟

نام اللّه برای خدا ریشه در زبانهای سامی دارد و در زبان عبری بصورت ساده تر و ابتدایی تر بصورت اِل یا اِلوهیم اَدا می شده است. در واقع اللّه پیش از ظهور اسلام ریشه در مذاهب دیگر داشته است و برای خدا یا خدایان متفاوت استفاده می شده است. اما اسم خاص خدا در کتاب مقدس که خدا خود را به آن نام، به قوم اسرائیل مکشوف ساخته است، همان یهوه می باشد و این اسم، اسمی است که مختص خدای حقیقی ابراهیم، اسحاق و یعقوب که توسط موسی اعلام شده است.

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر