من به این اعتقاد دارم که عیسی مسیح فقط پیامبر خدا است و پسر خدا نوعی صفت برای اوست و اینکه هیچوقت عیسی را خدا نخوانده ام چون خدا یگانه است بلکه عیسی یکی از یاران و بنده عزیز خداوند است و پسر خدا فقط نوعی صفت است که به عزیز و دوستداشتنی بودن عیسی مسیح در نزد خداوند اشاره می کند! خواستم بدانم آیا این تفسیر صحیح است؟

نظر هر شخص مسلماً حداقل برای خود شخص، امری محترم و عالی است! اما در باره نظری که شما در باره عیسی مسیح داده اید، پاسخ بنده به شما این است: خدا، خود باید ذات و شخصیت و صفات خود را برای ما مکشوف و آشکار سازد و شناخت ذات و صفات و شخصیت خدا امری است که برای ما انسانها امری محال و غیرممکن است. مسلماً هر انسانی حدسیاتی در باره این امر داشته و دارد و خواهد داشت. اما خدا خود را در کلام خود مکشوف ساخته و مشکل ما را از طریق کلامش حل کرده است و نیازی به تلاش زیاد ندارد!

به منظور داشتن دید و شناختی صحیح و کتاب مقدسی که خدا خود را در آن مکشوف ساخته، تشویقتان می کنم که کتاب مقدس را به صورت وسیع مطالعه کرده و مقالات متعدد ما را در باره خدا و عیسی مسیح و الوهیت او مطالعه فرمایید.

موفق باشید.

Oct/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 203 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر