ببخشيد ميخواستم راجع به شاخه هاي مسيحيت بپرسم من به طور شناسنامه اي هنوز مسلمانم اما قلبا تنها به پدر پسر و روح القدس اعتقاد دارم در حقيقت سايت شما بود كه به من در اين باره كمك كرد اما حرف من راجع به شاخه هاي مسيحيته من به وسيله تحقيقاتم بهترين اين شاخه هارو (از نظر خودم) پيدا كرده و مي خواهم كاتوليك باشم اما چطور لطفا كمك كنيد

مهم این نیست که شخص برچسب کاتولیک یا ارتدوکس یا پروتستان داشته باشد. مهم این است که با توبه و بازگشت کامل از گناهان و از طریق قربانی مسیح بر صلیب و با ایمان به کار مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگان و اعتراف به خداوندی مسیح از گناهانمان نجات یابیم و با خدای پدر رابطه ای صمیمانه از طریق عیسی مسیح برقرار کنیم. مهم رابطه ما با خدا و با مردم است. کتاب مقدس کتاب رابطه است. بسیاری هستند که برچست کاتولیک یا اردتدوکس یا پروتستان بر خود دارند ولی هیچ رابطه ای با خدا ندارند و مانند هر کس دیگر در گناهانشان به سر می برند.

در ضمن برای پیوستن به کلیسای کاتولیک می بایست با یک کلیسای کاتولیک ارتباط برقرار کنید و شرایط را پیروی کنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/31/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 834 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر