اگر آدم و حوا اولین انسانها بودند، قا ئن با چه کسی ازدواج کرد؟ خواهر خود؟ اگر بله، خب این از نظر پزشکی شدنی نیست. و اینکه اگر اینها باهم ازدواج کردند و هیچ مشکلی برای فرزندانی که حاصل ازدواج محارم بودن پیش نیومد پس چرا لمک از شخصی که کشته بود به نام صدا نکرد و نام نبرد و بجای نام گفت من مرد جوانی را کشتم...(پیدایش باب 4، آیه23) اگر اینها حاصل ازدواج فامیلی بودند باید همدیگرو میشناختن چون نسل اول بودن؟

در باره سؤالی که کرده اید در وب سایت پرپاسخ جواب آن موجود است و تشویقتان می کنم که برای دریافت جوابهای خود اول به وب سایت مراجعه کنید و اگر پاسخی در آن نیافتید، بعدا" سؤال خود را از این طریق برای ما بفرستید. در زیر کپی مقالاتی که در پاسخ به سؤالتان می باشد از وب سایت پرپاسخ برایتان می فرستم:

اگر به باب 5 پیدایش آیه 4 در کتاب مقدس رجوع کنید می بینید که آدم در سن صد و سی سالگی پسران و دختران آورد و آدم نهصد و سی سال جمعا" زندگی کرده است. البته در بابهای اولیه پیدایش تمرکز بر هابیل و قائن است و به این علت در این بابها هیچ اشاره ای به اینکه آدم و حوا فرزندان دیگری نیز داشته اند نشده ولی در باب 5 پیدایش که به فرزندان آدم اشاره می کند معلوم است که آدم و حوا، فرزندان زیاد پسر و دختر به غیر از قائن و هابیل داشتند. 

همسر قائن چه کسی بوده است؟

همسر قائن‌ (4 : 17)، بايد قاعدتاً خواهر او بوده‌ باشد، چرا كه‌ حوا «مادر جميع‌ زندگان‌» (3 : 20) بود. آدم‌، پسران‌ و دختران‌ ديگري‌ دارد كه‌ نام‌ آنها مشخص‌ نشده‌ (5 : 4)، يعني‌ طبق‌ روايات‌ او داراي‌ 33 پسر و 27 دختر بوده‌ است‌.

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

کتاب مقدس مشخصاً نمی گوید که همسر قائن چه کسی بود. شاید تنها جواب ممکن این باشد که قائن خواهرش یا برادر زاده و یا نوۀ برادرش را به همسری اختیار نمود. کتاب مقدس دقیقاً مشخص نکرده که وقتی قائن برادرش هابیل را کشت چند ساله بود (پیدایش 4 : 8). از آنجائی که هردو برزگر بودند، احتمالاً کاملاً بالغ بوده و خانواده داشته اند. بطور قطع، آدم و حوّا به هنگام مرگ، فرزندان دیگری غیر از هابیل و قائن داشته اند (پیدایش 5 : 4). این حقیقت که قائن بعد از قتل برادرش از جان خود می ترسید (پیدایش 4 : 14) حاکی از این است که احتمالاً فرزندان و شاید نوه ها و یا نتیجه های آدم و حوّا در آن زمان حاضر بوده اند. همسر قائن (پیدایش 4 : 17) دختر و یا نوۀ دختری آدم و حوّا بوده است. از آنجایی که آدم و حوّا اولین (و تنها) انسانهای روی زمین بودند، برای فرزندان آنها چاره ای جز ازدواج خویشاوندی وجود نداشت. خداوند ازدواج خویشاوندی (خواهر و برادر) را زمانی منع کرده که جمعیت به حدی رسید که دیگر نیازی به این امر نبود (لاویان 18: 6 -18). دلیل بروز ناهنجاریهای ژنتیکی در ازدواجهای خویشاوندی این است که وقتی دو شخص خویشاوند (خواهر و برادر) با هم ازدواج می کنند، احتمال بروز نقصهای ژنتیکی بیشتر میشود چون والدین دارای نقصهای ژنتیکی یکسان هستند. وقتی در ازدواج نسبت فامیلی برقرار نباشد احتمال داشتن نقصهای ژنتیکی یکسان نزد والدین بسیار کم می شود. درطول قرون متمادی با تکثیر و بسط یافتن نقصهای ژنتیکی از نسلی به نسل بعد ، کُدهای ژنتیکی بطور فزاینده ای آلوده شده اند. اما آدم و حوّا هیچ نقص ژنتیکی نداشتند. همین مسئله باعث شده بود که آنها و چند نسل بعد از آنها نیز بسیار سالم تر از ما (نسل کنونی) باشند. حتی اگر آدم و حوّا و فرزندان آنان چند نقص اندک ژنتیکی نیزمی داشتند، باز هم ازدواج خویشاوندی در میان آنان از امنیت بیشتری برخوردار بود. شاید تصّور اینکه همسر قائن خواهرش بوده است غریب و رقت بار باشد، اما از آنجائی که در ابتدا خداوند خلقت انسان را با یک مَرد و یک زن آغاز نمود ؛ نسل دوم هیچ انتخابی جز ازدواج خویشاوندی نداشت. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 425 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر