آیا انجیل برنابا از نظر مسیحیت سندیت دارد؟ آیا شما برنابا را از حواریون مسیح می دانید؟

برنابا از رسولان مسیح بوده، اما جزو دوازده حواری مسیح نبوده است. درباره عدم سندیت انجیل برنابا، در وب سایت پرپاسخ دات کام مقالات متعددی داریم که لینک دو مقاله از مقالاتمان را برایتان در زیر می فرستم:

لینک مقاله اول:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/82a26890-5081-46c4-bd34-f128e1a5e6fb

و لینک مقاله  دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d09bb8f6-784f-47ce-8a51-deb14405a9b5

Mar/06/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر