چگونه می توان فهمید که شخصی روح القدس را دارد؟

اگر شخص به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اش ایمان آورده و قلب خود را تسلیم عیسی مسیح کرده و حاضر به پیروی از او به عنوان خداوند و سرورش می باشد، و دائماً در طلب خشنودی اوست و تلاش خود را می کند که از کلام مسیح اطاعت کند، چنین شخصی روح القدس را مطمئناً دارد. کتاب مقدس به ما به وضوح می فرماید که تولد تازه توسط روح القدس در شخص ایجاد می شود و بدون عمل روح القدس هیچ کس نمی تواند تولد تازه داشته و به عیسی مسیح ایمان آورده باشد.

موفق باشید.

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر