منظور از حیات جاودانی چیست؟

حیات جاودانی در زبان اصلی یونانی کلمه زوئی می باشد که به معنای حیات خدا گونه می باشد. البته حیات جاودانی به ابدی بودن حیاتی که خدا به ما می بخشد، اشاره دارد، اما بیشتر از آن به معنای حیات وافری است که ما در مسیح دریافت می کنیم. شادی و آرامش و استقامت در تمام سختیها و مشکلات و داشتن امیدی پرجلال و تلاش برای شناخت و شباهت به خداوند ما عیسی مسیح، خودِ حیات جاودانی است.

موففق باشید.

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر