نظرتان در باره صداهای عجیبی که در این اواخر در شهر آستارا در ایران بگوش رسیده چیست؟ بعضی آن را نفیر شیپور فرشتگان در کتاب مکاشفه می پندارند؟

با توجه به اینکه چنین واقعه ای می تواند در اثر اتفاقات زیاد جغرافیایی یا جوی بوقوع بپیوندد، نمی توان نتیجه گیری عجولانه کرد و اینجانب در این مورد نمی توانم نظری بدهم. در ضمن نفیر شیپور فرشتگان در مکاشفه سمبل و نشانه این است که خداوند ما عیسی مسیح در حال بازگشت دوباره است و مسلما" ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. اما آیا این واقعه واقعا نفیر شیپور فرشتگان بوده است، اینجانب نمی توانم بطور قطعی اظهارنظر کنم.

مهم این است که ما در پاکی و قدوسیت و امانت در خدمت خداوند ادامه دهیم و چنانکه یک مرد خدا گفته است: " چنان پاک زندگی کنیم که امکان دارد مسیح هر لحظه برگردد و چنان برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم که مسیح صد سال دیگر هم بر نمی گردد!"

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/03/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 605 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر