در کلام الله سوره ناس نوشته شده: قل اعوذ برب الناس،ملک الناس،اله الناس. بنظر شما این همان ویژگی یا بیان کننده ی تثلیث در کتاب مقدس مسلمانان نیست؟ و اینکه در مسیحیت 3 ویژگی خداوند را برجسته کرده ایم چونکه در کتاب مقدس نامشان آمده است. در حالی که ذات همگی یکی بوده. مثلاً می توانیم بگوییم خدای بخشنده، مهربان، شفا دهنده و یا کلی صفات که برازنده ی خداوند است و در اصل، این ها صرفاً صفاتی برای خداست. از نظر شما چنین توجیحی در مورد تثلیث قابل قبول و وارد است؟ البته بنده مسلمان هستم و به عنوان یک مسلمان شخصاً به تثلیث و برخی از اعتقادات مسیحیت باور دارم و همیشه مسیحیان را جزئ بهترین دوستانم می دانستم؟

مسئله تثلیث در باره سه شخصیت که دارای یک ذات و جوهر هستند و آن خداست می باشد و خصوصیات خدا، امری جداگانه است که ربطی به مسئله تثلیث ندارد.

در ضمن در صورتی که شما تثلیث را پذیرفته اید، نمی توانید مسلمان باقی بمانید و متأسفانه خود به خود از جانب مراجع اسلامی مرتد نامیده می شوید!!!؟؟؟

موفق و شاد و پیروز باشید.

Apr/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 283 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر