سلام.فرزند اول ابراهیم کیست؟در یک جا می گوید اسحاق است(پیدایش1،22)ودر جای دیگر می گوید وعده ی تولد اسحاق 13 سال بعد از اسماعیل بوده است(پیدایش 25،17)

 فرزند اول ابراهیم اسماعیل بوده است ولی اسماعیل بعنوان فرزند وعده نبود بلکه فرزندی بود که در اثر اشتباهی که ابراهیم کرد و خواست به وعده خدا عمل نکند بدنیا آمد. در پیدایش 22: 1 نمی گوید اسحاق فرزند اول است بلکه می گوید یگانه پسر خود را، چون او فرزند زن اصلی ابراهیم بود و اسماعیل و هاجر از خانه رانده شده بودند و دیگر با ابراهیم زندگی نمی کردند و اسماعیل میراثی از جانب ابراهیم نمی داشت. در حقیقت فرزند اصلی ابراهیم اسحاق بوده است، چون اسحاق فرزند وعده بود و از زن اصلی ابراهیم بدنیا آمد. تولد اسماعیل از هاجر بخاطر اقدام اشتباه ابراهیم بوده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 918 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر