چگونه عدالت معنا پیدا می‌کند وقتی که بچه‌ای بیگناه در قحطی و بد بختی در یک کشور فقیر به دنیا می‌آید و در مدت کوتاهی بدون هیچ گناهی در دوران کودکی می میرد و یا بزرگ می‌شود و تا آخر عمر دچار رنج و زحمت می‌شود و بچه‌ای دیگر در یک خانواده مرفه بی‌ درد و خدا گریز به دنیا می‌آید و زندگی خوب و خوشی خواهد داشت و یا کسی همچون سیاستمداران باعث مرگ و رنج و زحمت عده فراوانی می‌شوند ولی همچنان خوب و خوش و پرقدرت هستند؟ عدالت کجاست و چیست؟

لطفاً به لینک زیر در وب سایت پرپاسخ برای رسیدن به پاسخ سؤالتان مراجعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/332fd695-e280-4c4f-b37f-6b7d0875a636

شاد و کامیاب باشید.

Nov/24/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 282 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر