آیا ما در عصر حاضر می بایست شریعت موسی را رعایت کنیم یا خیر؟ قوانینی مانند رعایت روز سبت؟

در پاسخ به سؤال مطرح شده شما، مقاله ای مبسوط در این باره در وب سایت پرپاسخ موجود است که لینک آن را در زیر برای شما می فرستم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/8fac7556-8f48-4f29-8757-df5f0a3c995a

موفق باشید.

Feb/07/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 357 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر