از وقتی به مسیح ایمان آورده ام اجنه و شیطان مرا آزار می دهند، به صحبت های یک کشیش ایرانی در ماهواره گوش می کردم که می گفت هر وقت انسانی ایمان واقعی به مسیح می اورد اجنه و شیاطین دشمن او می شوند، که من این را واقعا حس می کنم،هر بار که اجنه مرا اذیت می کنند در نام مسیح از من دور می شوند ولی می خواستم بپرسم آیا روشی برای دور کردن آنها هست؟ می دونم با انجام اعمال نیک و دعا می توان آنها رو دور کرد ولی روش های مکمل وجود دارد؟مثلا با انجام مناسکی و تطهیر کردن خانه ان ها را دور کرد؟من در شهر کوچکی در ایران زندگی می کنم و دسترسی به کلیسا ندارم و همینطور می خواستم برای مشکلاتی که توی زندگی دارم مرا دعا کنید.

کلام خدا به ما نشان می دهد که ایماندار به مسیح به وسیله کلام شهادت خود، یعنی کلام زنده خدا که به آن معترف است و نیز خون بره خدا یعنی خون عیسی مسیح بر شریر پیروزی و غلبه یافته است (مکاشفه 12: 11) و در اول یوحنا 4: 4 می فرماید: او که در شماست بزرگتر است از آنکه در جهان است.

پدری از فرزند کوچکش پرسید اگر شیطان در قلبت را بکوبد، چه می کنی؟ آیا می ترسی؟ فرزند جواب حکیمانه ای داد. او گفت: " از عیسی مسیح خواهش می کنم که در را خودش باز کند."

عیسی مسیح با مرگ و رستاخیزش از مردگان، سر شیطان را کوبید و بر شیطان و ارواح پلیدش پیروز شد و این پیروزی، میراث ما ایماندارن به مسیح است. 

در ضمن ما نباید به شیطان و ارواح او اهمیت دهیم. اسمیت ویگلزورت که مبشری بی نظیر بود می گوید: " شبی در اتاق خوابم خوابیده بودم و هوا سرد بود و خود را با پتو کاملا" پوشانده بودم. ناگهان شخصی شروع به تکان دادن شدید تخت من کرد، به نوعی که نزدیک بود از تخت بیافتم. پتو را به کناری کشیدم و ناگهان متوجه شدم شیطان تخت مرا در دستهایش گرفته و به شدت آن را تکان می دهد. بدون آنکه به او توجهی کنم، دوباره پتو را روی سرم کشیدم و به خوابم ادامه دادم. و او ناپدید شد." این کاری است که ما می بایست با شیطان بکنیم. نیازی نیست که توجهی به او بکنیم و یا به او اهمیت دهیم، چون او دشمنی شکست خورده است و هیچ قدرت و اقتداری بر یک ایماندار به مسیح که به خون مسیح پوشیده شده است و به اقتدار و تسلط و پیروزی خود به شیطان و ارواح پلید او اطمینان و یقین و شناخت کامل دارد، ندارد و نخواهد داشت.

در باره مشکلات زندگی شما نیز حتما برایتان دعا خواهم کرد و از پدر آسمانی مان خواهم طلبید که به شما حکمت و حفاظت خود را برای حل مشکلاتتان عطا کند.

شاد و پیروز و سربلند باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 481 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر