نماز های صبحگاهان (بکور) و نماز ساعت سوم و ششم و نهم و یازدهم و دوازدهم و نیمهٔ شب به چه گونه است؟آیا کتابی به زبان فارسی وجود دارد که این هارا آموزش داده باشد؟

در کتاب مقدس اشاره شده که پیوسته در روح دعا کنیم و عیسی مسیح فرمود برای دعا به خلوت خود برو و با پدر نهان بین خود صحبت کن. هیچ اشاره ای به نمازهایی که شما نوشته اید در کتاب مقدس وجود ندارد. در مسیحیت دعا یک مراسم یا سنت نیست بلکه دعا رابطه شخصی زنده با خدای زنده است که مکالمه دو طرفه می باشد. در دعا پرستش خود را به خدا و شکرگزاریهای خود را و تقاضاها و التماسها و شفاعتهایمان را برای دیگر مؤمنان و نیازهایمان به حضور خدا می بریم و وقتی را نیز برای گوش دادن به صدای او صرف می کنیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jun/15/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 862 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر