من یک نوکیش ارتودکس هستم و ۸ ماه از همسرم دورم و معلوم هم نیست کی می توانیم نزد یکدیگر باشیم. توصیه مسیحیت در این موارد بخاطر آلوده نشدن به گناه و رفع نیاز جنسی چیست؟

مسیحیت به وفاداری به تعهد در امر ازدواج و زناشویی شدیداً پایدار است و از اینکه مدت هشت ماه است از همسر خود جدا هستید، واقعاً متأسفم و کاملاً قابل درک است که این جدایی، امری قابل پذیرش در ازدواج مسیحی نمی باشد. به هر علتی که تشویق به این اقدام شده اید تا همسرتان از شما به مدت هشت ماه دور باشد، برای کلام خدا پذیرفته نیست و مسلماً وقتی ما در عهد و پیمان ازدواج با همسرمان یکی می شویم، می بایست فقط مرگ شما را از هم جدا کند و این عهد و پیمانی است که در زمان عقد این پیمان، به آن در حضور خدا و جماعتش قول می دهیم.

حال، که به این اقدام اشتباه دست زده اید، متأسفم که بگویم می بایست عواقب آن را نیز متحمل شده و خود را در پاکی و تقدس، اولاً در حضور خدا و ثانیاً بخاطر عهدی که در ازدواج با همسرتان بسته اید در برابر نیازهای جنسی خود مقاومت کرده و از وسوسه هایی که شما را به خطا رهنمون می شوند، بگریزید! 

برایتان دعا می کنم که هر چه سریع تر به همسر خود بپیوندید و زندگی شاد و موفقی در پیش داشته باشید.

پیروز باشید.

 

May/26/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 235 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر