مسلمانی به من گفت اگر عیسی خدا است پس چرا نماز می خواند و روزه می گرفت؟ خواهش می کنم جواب این تازی پرست را بدهید؟

در پاسخ به این سؤال دوستان مسلمان، کپی دو مقاله را از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می دارم:

اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می‌کرد؟

همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر، انسان شد و به زمین آمد. در طول زندگی مسیح در این جهان، او «خدای کامل» و در عین حال «انسان کامل» بود. بنابراین در دوره این‌جهانیِ عیسی‌مسیح، او هم از الوهیت کامل برخوردار بود و هم از انسانیت کامل؛ او به عنوان بشر نیاز داشت که غذا بخورد، استراحت کند، بخوابد و...همچنین به عنوان بشر نیاز داشت که دعا کند و در مقام پسر خدا نیاز به مشارکت با پدر خود داشت، لذا وقتی که دعا می‌کرد با پدر خود در آسمان سخن می‌گفت.

آیا عبارات نبی، فرستاده خدا، و بنده خدا که در اناجیل به مسیح، در کنار القاب دیگری مانند پسرخدا یا خدا، نسبت داده شده است، با الوهیت او در تضاد نیست؟همانطور که پیش‌تر بیان کردیم، شخص دوم تثلیث، یعنی پسر، به عنوان انسان وارد این جهان شد و هم از الوهیت کامل برخوردار بود و هم از انسانیت کامل؛ بنابراین بعنوان انسان، بنده خدا بود و در عین حال همچنین نبی و فرستاده خدا هم بود و این موارد هیچکدام با الوهیت مسیح تعارضی ندارد و با هم قابل جمع هستند.

و مقاله دوم:

اگر عیسی خدا بود، چگونه او به درگاه خدا دعا می کرد؟ آیا عیسی به جانب خود دعا می کرد؟

 برای درک دعای عیسی مسیح به عنوان خداوند بر روی زمین به جانب پدر آسمانیش، باید درک کنیم که پدر جاودان و پسر جاودان، قبل از اینکه مسیح صورت انسانی‌ به خود بگیرد رابطه‌ای جاودان داشته اند. لطفا یوحنا ۵: ۲۷ -۱۹ به ویژه آیه ۲۳ را که در آن عیسی می آموزد که پدر پسر را فرستاده است، بخوانید (هم چنین به یوحنا ۱۵:۱۰ مراجعه کنید).عیسی زمانی که در بیت لحم متولد شد پسر خدا نشد. او همواره از ازل پسر خدا بوده است، هنوز هم پسر خدا است، و همیشه خواهد بود. اشعیا ۶:۹ به ما می گوید که پسر داده شد و کودک به دنیا آمد.عیسی همیشه بخشی از وحدت سه گانه، همراه با روح القدس بوده است. وحدت سه گانه همیشه وجود داشته است، خدا ی پدر، خدا ی پسر، و روح خدا، نه سه خدا، اما یک خدا، موجود در قالب سه شخصیت. عیسی آموخت که او و پدرش یکی‌اند (یوحنا ۳۰:۱۰ )، به این معنی که او و پدرش از یک ذات و یک جوهر هستند. پدر، پسر و روح، سه نفر هم تراز و موجود به عنوان خدا هستند. این سه شخص رابطه‌ای جاودان، داشته‌اند و خواهند داشت. هنگامی که عیسی، پسر ابدی خدا، قالب انسانی بی‌گناه را بر خود گرفت، او همچنین صورت یک خادم را که شکوه و عظمت آسمانی خود را رها کرده است پذیرفت (فیلیپیان ۱۱:۲-۵ ).به عنوان خدا انسان، او باید اطاعت از پدرش را می آموخت (عبرانیان ۸:۵ ) هنگامی که توسط شیطان وسوسه شد، به دروغ توسط مردمان متهم شد، توسط مردم خود طرد شد، و در نهایت به صلیب کشیده شد. دعای او بر پدر آسمانی اش برای درخواست توان ( یوحنّا ۴۲:۱۱-۴۱ ) و حکمت (مرقس ۳۵:۱، ۶:۴۶ ) بود. دعای او نشان داد که عیسی مسیح در قالب انسانی برای به انجام رساندن طرح رستگاری، به پدرش وابسته است، به این مطلب به صورت دعای کاهن اعظمی مسیح در یوحنا ۱۷ شهادت داده شده است. دعای او نشان داد که او تسلیم مطلق ارادهٔ پدر خود، یعنی‌ مصلوب شدن و پرداخت جریمه (مرگ) ما است، به این علت که ما قانون خدا را شکسته ایم (متی‌ ۴۶:۲۶ -۳۱). البته، او به صورت جسمانی از قبر بر خاست، بخشش و زندگی ابدی را برای کسانی که از گناه توبه کنند و به او به عنوان نجات دهنده ایمان آورند به ارمغان آورد. هیچ مشکلی در اینکه خدای پسر به جانب خدای پدر دعا کند و یا با او صحبت کند وجود ندارد. همانطور که گفته شد، آنها قبل ازاینکه مسیح به انسان تبدیل شود رابطه ای ازلی داشته اند. این رابطه در انجیل به تصویر کشیده شده است و به همین سبب است که ما می توانیم ببینیم که چگونه پسر خدا در انسانیت خود، خواست پدر خود را به انجام رسانید، و در انجام این کار، رستگاری را برای فرزندان او خریداری کرد( یوحنا ۳۸:۶ ).اطاعت مداوم مسیح از پدر آسمانیش توسط دعا‌های او قدرت یافت و متمرکز شد. این نوع دعا، سر مشقی برای دعا‌های ماست. از خدایی عیسی مسیح هنگام دعا به جانب پدر آسمانیش کاسته نشده بود. او برای ما مجسم ساخت، که حتی به عنوان یک انسان بیگناه، برای به انجام رساندن هدف پدر آسمانی، نیازمند دعا کردن هستیم. دعای عیسی مسیح به جانب پدر، نشانی از رابطه او در تثلیث بود وهم چنین مثالی برای ما که متوجه شویم که برای نیرو و حکمتی که نیاز داریم باید به خدا از طریق دعا تکیه کنیم. از آنجا که عیسی مسیح، به عنوان خدا انسان، نیاز به یک زندگی همراه با دعای پرطراوت داشت، هم چنین پیروان امروزهٔ مسیح به آن نیازمندند.  

منبع: www.gotquestions.org

 

Jun/24/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر