اگر یک ایماندار سر سفره افطار مسلمانان بنشیند آیا از نظر ایمان و مسیحیت دچار تناقض می شود؟ و آیا گناه هست؟ و حتی از متی فصل۱۶ آیه ۶ که از خمیر مایه فریسیان نخورید، می توان راجع به آن شخص گفت؟ جوابی که من خودم به این سؤال خواهم داد، نه می باشد. از لحاظ اینکه ما اگر با غیر ایماندار نباشیم و سر سفره او ننشینیم آیا کسی باقی خواهد ماند برای بشارت؟ و اینکه کسانی که ایماندار هستند و خانواده های آنان مسلمان آنها چه می شوند؟

عیسی مسیح پیروان خود را نور و نمک این جهان نامید و بودن ما در چنین مراسمی در صورتی که نور ما تابیده نشود و نمک انجیل مزه آن محفل نباشد، بجز تأثیرات منفی آن مجلس، در راه بازگشت از این مجالس چیزی بجز تأثیرات بد بر روح و جان ما، چیزی را به ارمغان نخواهیم برد.

موفق باشید.

May/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 167 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر