.آیا دوستی و همخونه بودن پسرودخترایمانداربلامانع است؟

اگر به مقالات ما در وب سایت پرپاسخ توجه دقیقی کرده باشید، متوجه خواهید شد که کتاب مقدس با رابطه جنسی پیش از تعهد ازدواج کاملاً مخالف است. با توجه به چنین تعلیمی و نیز دانش به اینکه بودن پسر و دختری در زیر یک سقف به عنوان هم خانه بودن، باعث ایجاد علاقه برای ارتباط جنسی ناسالم خواهد شد، مسلماً این امر با زنا و شورش و عصیان علیه خواست و اراده خدا برابر است.

موفق باشید.

Apr/05/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 211 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر