همانطور که میدانیم در کتاب خروج باب 3 خداوند متعال می فرمایند از این پس نام من یهوه خواهد بود و همگان من را از این پس به این نام خواهند شناخت . پس الله که در اسلام وجود دارد نام خداوند نمی تواند باشد . اطلاعاتی در مورد الله میخواستم و همچنین در مورد تاریخچه الله.

هدف این سایت معرفی ایمان اسلامی نیست، بلکه معرفی ایمان مسیحی و تا آنجایی که مربوط به ایمان مسیحی سؤالی باشد، پاسخ می دهیم. در مورد الله و تاریخچه آن می توانید در اینترنت به اطلاعات کافی دست بیابید. اما مسلماً اسم خدا الله نبوده و نیست و اصیل ترین اسمی که برای خدا به کار رفته و اسم خاص خدا است، " یهوه" می باشد. یهوه از کلمه اهیه گرفته شده که به معنای من هستم می باشد و این اسم آنقدر در مذهب یهود مقدس به شمار می آمد، که در تورات و کتب مقدس به احترام این اسم و برای دوری از استفاده بیجا از این اسم، از نوشتن آن دوری می کردند و بجای آن می نوشتند ادونای یا خداوند. در کتاب مقدس آمده است که انبیاء می باید به اسم یهوه نبوت کنند. اما پیامبر مسلمانان از این قانون خدا سرپیچی کرد.

Oct/22/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1945 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر