شما درپاسخ بنده به باب 42 اشعیا، به دونکته اشاره کردید که من هر دونکته را مورد بحث قرار میدهم: نکته اول اینکه گفتید که آیات آخر باب 42 اشعیا، مربوط به زمان خود اوست. بنده سؤالم از شما این است که ازکجامعلوم که قتل وغارتی که اشعیا از آن صحبت می کند، همان قتل وغارتی باشد که درزمان خود او توسط بابل وآشورصورت گرفته است؟ آیه 23 این باب نشان دهنده ی این است که این قتل وغارت در آینده صورت می گیرد وآینده ممکن است هر زمانی باشد. من با فرض اینکه این قتل وغارت همان قتل وغارتی است که در زمان اشعیا صورت گرفته، به نکته دوم می پردازم. نکته دوم اینکه گفتید که عهد عتیق بارها وبارها خبر از قتل وغارت بنی اسرائیل داده است. من عهد عتیق را مطالعه کرده ام و دیده ام که در جاهای دیگر هم درباره ی قتل وغارت بنی اسرائیل صحبت شده. اما اینجا کاملاً بحث متفاوت است. در باب 42 اشعیا درباره رسولی صحبت می کند که چند صد سال بعد از او قرار است بیاید و به دنباله این آیات، خبر از قتل وغارت بنی اسرائیل می دهد. پس این قتل وغارت باید یه ربطی به آن رسولی که اشعیا درباره او پیشگویی می کند، داشته باشد. حتی اگر این باب درباره مسیح هم باشد، باز هم این سؤال پیش می آید که چرا اشعیا تا نزدیک به انتهای باب 42 درباره مسیح پیشگویی کرده؟ اما انتهای این باب ناگهان درباره موضوعی صحبت می کند که مربوط به زمان خود اوست؟

باور کنید خیلی خنده ام می گیرد که از تمام عهد عتیق تنها اصرار بر یک آیه از اشعیاء دارید، که آنهم به هیچ عنوان ربطی به پیامبری بعد از مسیح ندارد و به نوعی می خواهید به محمد وصل کنید. دوست عزیزم از تمام مواردی که مسلمانان به آنها اشاره می کنند و ما مسیحیان به آنها در وب سایتمان پاسخ داده ایم کاملاً مشهود است که پیامبری پس از مسیح نیاز نیست و خود مسیح نیز به علاوه آوردن پیام و کلام خدا، فرمود: " من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا هستم." آیا این گفته مسیح به علاوه تمام سخنان دیگر مسیح، برای شما کافی نیست؟ یا اینکه این را تحریف شده می دانید و اشعیاء باب 42 آیات آخر را که به هیچ عنوان مربوط به پیامبری پس از مسیح نیست، تحریف شده نمی دانید!!! آیا این شما یا عالمین اسلامی هستند که باید تعیین کنند کجای کتاب مقدس تحریف شده و کجا تحریف نشده؟ برای بنده خیلی جالبه که شما اصرار دارید هر آنچه تفسیر شما به نوعی می تواند به محمد مربوط شود، تحریف شده نیست و تمام تفاسیر ما و یا آن بخشهایی از کتاب مقدس که مسلمانان از آنها خوششان نمی آید تحریف شده است!!! واقعاً این مسئله برای بنده مضحک است و کاملاً غیر منطقی. با عرض کمال پوزش.

عیسی مسیح فرمود: سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت و نیز فرمود: نقطه یا حمزه ای از تورات نابود نخواهد شد.

خدا کلام خود را حفظ می کند و خدا احتیاج به این ندارد که چند عالم اسلامی، تعیین کنند کجای کلامش تحریف شده یا نشده. لطفاً به دنبال قرآن و نحوه جمع آوری آن و نیز احادیثی که چند قرن پس از محمد درباره احوال محمد نوشته اند، کمی فکر کنید و ببینید کدامیک معتبر است: انجیلی که 30 سال پس از مرگ و قیام و صعود مسیح نگاشته شده یعنی زمانی که همه شاهدان عینی وقایعی که با ذکر نام و محل و ... نوشته شده، هنوز زنده بودند یا احادیثی که چند قرن پس از محمد درباره محمد و احوال او نوشته اند؟؟؟!!!

در ضمن لطفاً شرح حال محمد و عیسی مسیح را با یکدیگر مقایسه کنید و کلاه خود را قاضی کنید که چقدر از زمین تا آسمان این دو شخصیت با هم متفاوت هستند!!!

Mar/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 224 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر