چرا مسیحیت را انتخاب کردید و کلا" بعد از اسلام چرا لزوم دین را احساس کردید؟

در سنین نوجوانی با پیام انجیل آشنا شدم و پس از مطالعه آن، عاشق شخصیت و زندگی و معجزات و تعالیم و مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح شدم و پس از آنکه به کلیسا مراجعه کردم در کلیسا حضور قدوس و پاک خدا مرا با گناهانم روبرو کرد و با اشکها و پشیمانی زیاد از گناهانم توبه کردم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و سرور زندگی خود ایمان آوردم و از آن پس تصمیم گرفتم به هر بهایی که شده این شخصیت عظیم و بی نظیر تاریخ را که پسر خدا و نجات دهنده جهان است به همه مردم جهان معرفی کنم و اکنون به عنوان کشیش در خدمت شما و ملت عزیز ایران و تمام مردم دنیا هستم تا این مژده زندگی جاودانی و شادی و خوشبختی عمیق باطنی را برای همه جهان اعلام کنم.

برای دانستن علت پیروی بنده از عیسی مسیح خداوند و ایمان مسیحی می توانید دلایلی که در وب سایت پرپاسخ به تفصیل در مقالات متعدد که اکنون تعداد آن به  حدود 1700 مقاله رسیده، مراجعه کنید و به دقت مطالعه کنید.

شاد و پیروز باشید.

Aug/13/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 4153 بازدید 9  

نظرات کاربران


ارسال نظر