ازدواج در مسیحیت ؟ روزه در مسیحیت؟ چند نوع عید وجود دارد لطفاً منو راهنمایی کنید؟

در پاسخ به سؤالات شما لینکهای مربوطه زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می کنم:

در باره ازدواج:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/1a92a6c8-f004-42b8-9b00-8f244ed646c3

در باره روزه:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/68e18b07-5b1d-4fa2-85ed-42ebe2bc5170

در باره اعیاد مسیحی:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/dbc69eeb-ed7b-4b90-aa2c-e72c7c8ce7f6

Nov/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 129 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر