هرشب خواب برهنه می بینم چی کار کنم خواب برهنه نبینم هرشب ارضاع می شوم دوست ندارم ندارم هیچ وقت ارضاع شوم ایا این دعا عیسی مسیع شما می تواند کمکم کند

دوست عزیز سلام و روز به خیر،

بسیاری از خوابهای ما تراوشی از آنچه در طول روز مشاهده می کنیم و فکر می کنیم می باشد. شما نیاز دارید در مرحله اول افکار خود را از اینگونه افکار بیهوده دور نگه دارید و در مرحله دوم برای بنده روشن نیست که آیا شما زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کرده اید و مایل به پیروی او هستید یا نه؟ در صورتی که مایل به پیروی عیسی مسیح هستید، با مشکل شما به نوعی دیگر می بایست برخورد شود و در صورتی که مایل به پیروی او نیستید، در آن صورت هر نوع بحث و ابراز عقیده ای از طرف مسیحیان در این مورد، برای شما پذیرفته نخواهد بود.

موفق باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر