تعلیم ده یک و هدایا از دیدگاه کتابمقدسی چیست؟

 

فرمان ده یک در کتاب مقدس و رفع سوء تفاهمات 

 

 • مردان و زنان خدا که در تمام تاریخ کتاب مقدس و کلیسای مسیح، در خدمت و زندگی خویش بسیار مؤثر بوده اند، افرادی بوده اند که از مال و جان و همه چیز خود برای خداوند ایثار کرده اند. این تنها مختص کشیشان و واعظان و خادمین کلیسا نیست بلکه همه پیروان مسیح را شامل است.
 • هدایا و ده یک ما پرستشی است که به خدا تقدیم می کنیم.
 • این مسئله یکی از نشانه های مهم شدت یا ضعف سرسپردگی ما به مسیح است: " هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود." (متی 6: 21) این حقیقتی مسلم است که هر شخص بر اساس الویتهای زندگی خود، از اموال خود استفاده می کند. اگر الویت زندگی شما رفاه شخصی شما است، برای آن نیز هزینه خواهید کرد، اگر الویت زندگی شما زندگی لوکس است، همانگونه نیز صرف خواهید کرد. اما شخصی که الویت او خدا و کلیسای او است، به نوعی دیگر خرج خواهد کرد. (البته لازم به ذکر است که کلام خدا می فرماید: کسی که به اهل خانه خود نرسد، از بی ایمان نیز بدتر است (اول تیموتاؤس 5: 8) بنده شاهد اشخاصی در خدمت خدا بوده ام که به این آیه توجه خاصی نداشته اند و باعث زخمی شدن افراد خانواده شده اند و با اینکه بهترینِ خود را فدای خدا و کلیسا کرده اند، اما خانواده خویش را فدای آن کرده اند و این خدا را خوشنود نمی سازد.)
 • با گذشتن از مال خویش برای کار خدا، اعلام می کنیم که با خدا همکاران هستیم و در کار او سهیم هستیم.
 • افراد خسیس نه فقط در کلیسا بلکه در دنیای بی ایمان نیز افرادی بازنده هستند.

 

دلایل کتاب مقدسی برای دادن ده یک:

 

ده یک در عهد عتیق:

 • ابراهیم اولین شخصی است که در کتاب مقدس به او در باره ده یک اشاره شده است. او پدر ایمانداران نامیده شده است. همچنین یعقوب نیز به ده یک در دعایش خطاب به خدا اشاره می کند. این مسئله نشان می دهد که ده یک امری جا افتاده در زمان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بوده است. مسلماً یعقوب این امر را از پدر خویش اسحاق یاد گرفته بود. (پیدایش 14: 20، 28: 22) و فراموش نکنیم که این امر در زمان اعطای شریعت شروع نشد بلکه مدت زمان بسیار پیش از آن!
 • در شریعت موسی نیز تأکید زیاد بر ده یک و هدایا می شد. و چندین بار در کلام خدا اشاره شده که قوم خدا به اندازه ای هدایا برای رهبرانشان آوردند که رهبران آنها مجبور شدند بگویند کافی است زیرا بیش از حد نیاز آورده اید!!!

این هدایا می بایست از ته دل و با میل و رغبت و اختیار و آزادی کامل و با سرسپردگی و وقف به خداوند تقدیم می شد (خروج 25: 2؛ اول تواریخ 29: 5 و 6 و 9 و 17 تأکید شود). (اول تواریخ 29: 1-19 قرائت شود) (دوم قرنتیان 9: 7)

 • در ملاکی باب 1: 6-14 و فصل سوم آن شاهد این هستیم که قوم خدا چگونه در دادن هدایا و ده یکهایشان قاصر آمده و آن را حقیر شمرده بودند و خدا آنها را به شدت توبیخ می فرماید. پس این امر تا زمان ملاکی ادامه داشته است (توجه داشته باشید که ملاکی حدود400 سال پیش از میلاد مسیح می زیست و آخرین نبی عهد عتیق است.)

ده یک و هدایا در عهد جدید:

چرا در عهد جدید به ده یک اشاره ای نشده است و دلایل عهدجدیدی برای ده یک و هدایا:

 • عیسی مسیح بارها افراد را به ترک مال و دادن هدایا و حتی ده یک ترغیب و تشویق کرد (متی 23: 23)
 • نباید فراموش کرد که دادن ده یک در ایام عیسی مسیح امری عادی بود ومسیحیان اولیه از میان یهودیان بودند و مسلماً این امر بصورت عادی و با تأکید زیاد مسیح به دادن اموالمان برای کار خدا در عهد جدید ادامه داشت.
 • هیچ آیه در رد ده یک در عهد جدید وجود ندارد! بسیاری می گویند در عهد عتیق پیش از اعطای شریعت، ختنه نیز  امر شد، پس آیا ما نیز امروزه می بایست ختنه شویم!!!؟؟؟ باعث تعجب است که این را بعضی از اساتید کتاب مقدس سؤال می کنند و به این مسئله توجه ندارند که ختنه امری منتفی در عهدجدید است، اما ده یک چطور؟ به هیچ عنوان.

چرا می بایست ده یک دهیم؟

 • دادن ده یک امری زیبا و پسندیده از این نظر است که نشان دهنده وقف و سرسپردگی ما به مسیح است. (متی 6: 21)
 • با این کار به خدا اعلام می کنیم که مال من از آن توست و آنچه دارم به تو تعلق دارد. (اول تواریخ 29: 14)
 • ده یک روشی زیبا و پسندیده و الهی است که باعث پیشبرد کار خدا بطور منظم و منضبط می شود و جماعت کلیسا می تواند مطمئن باشد که هفتگی یا ماهیانه، مبلغی مشخص در حساب کلیسا برای انجام خدمت خدا وجود دارد، در حالی که اگر کلیسایی فقط به هدایای مردم وابسته باشد، نمی تواند با درایت و دوراندیشی برای امورات خدمتی خویش برنامه ریزی و بودجه بندی مشخصی داشته باشد. پس مشاهده می کنیم که خدا، با قرار دادن چنین حکمی در کلامش باعث نظم و انضباط در امور مالی و خدمت کلیسا و قوم خود شده است.

هر خانواده ای می بایست درآمدی ثابت داشته باشد تا بتواند مطابق آنچه وارد می شود، برآورد هزینه های خود را بکند. خانواده خدا از این امر مستثنی نیست.

 • با اهدای ده یک هایمان به خدا اعلام می کنیم که تو برای من مهمترین هستی و اولین الویت را در زندگی من داری.
 • با دادن ده یک ها و هدایایمان در ایمان خود به مسیح رشد می کنیم و تبدیل به همکاران خدا می شویم.
 • دادن ده یک و هدایا کاشتن بذری است که ثمرات عالی ببار می آورد (دوم قرنتیان 9: 6-10)

موانع یا سوء تفاهمات در باره ده یک:

 • آیا بیوه زنی که هیچ رمقی ندارد یا پناهنده ای که ماهیانه اندک درآمدی دارد می بایست ده یک بپردازد؟ آیا این ظلم به چنین شخصی نیست؟

پاسخ: بسیار مهم است که شخص به این مسئله با چه دیدی نگاه می کند. با توجه به سوء استفاده هایی که دولت و رهبران مذهبی ایران از مسائل مالی کرده اند و حتی اروپائیان و آمریکائیان و کشورهایی که تاریخ و فرهنگ مسیحی داشته اند از کلیسا دیده اند، این امری عادی است که فکر کنیم، همان مسائل ادامه دارد و تکرار می شود و این به نوعی سوء استفاده مالی است!!!

با در نظر گرفتن این مسائل، حائز اهمیت است که به این نکات توجه کنیم:

 • چنین اشخاصی حاضرند به سازمانها و ارگانهایی که به هیچ وجه مسیحی نیستند و سوء استفاده های کلان تر از کلیساها کرده اند هدیه بدهند!!! چرا؟
 • آیا وجود ضعف و بی اعتمادی ما به رهبران مذهبی می تواند مانع از سرسپردگی ما به خداوند شود؟
 • شاید رهبران مذهبی سوء استفاده هایی در تاریخ کلیسا یا عهد عتیق کرده باشند که آنها مسلماً نتیجه آن را، مانند حنانیا و سفیره و بسیاری نمونه های زیاد دیگر کتاب مقدس و تاریخ تجربه خواهند کرد. اما مهم است که انگیزه ما در دادن ده یکها و هدایایمان این باشد که ما به خدا ده یک و هدایایمان را می دهیم. (داستان شخصی که می خواست یک سکه در هدایا بیاندازد و بعد متوجه می شود که سکه طلا در جعبه هدایا انداخته است).
 • آیا دادن ده یکِ یک بیوه زن و یا پناهجو امری ظالمانه است؟ اگر این مسئله به زور و اجبار انجام شود، کاملاً موافقم که ظالمانه است. اما فراموش نکنیم که چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید پناهجویان و بیوه زنانی بوده اند که از همه چیز خود برای فدا کردن برای این خدا، با عشق و علاقه و وقف و سرسپردگی، دریغ نکرده اند. به بیوه زن در ایام ایلیاء (اول پادشاهان 17: 8-13) و زمانِ مسیح(مرقس 12: 43) توجه داشته باشید که خدا از  فداکاری این بیوه زنان رضایت فراوان خود را ابراز کرد. و نیز فراموش نکنیم که قوم خدا در زمان نحمیا و دانیال و حزقیا و ارمیاء پناهجویانی بودند که وضعیتشان خیلی بدتر از زمان ما بود و برای خدا فداکاریهای مالی کردند (نحمیا 12: 44).
 • تعلیمی دیگر وجود دارد که می گوید: ده یکها و هدایا هیچگاه بصورت پول نبوده بلکه از گله یا محصولات زمین بوده است!!! نباید فراموش کرد که این به خاطر نوع معاملات آن زمان بوده است و در صورتی که آن معاملات را با امور تجاری امروزی مقایسه کنیم، در واقع پول جای معاملات پایاپای را گرفته است و می بایست متن آیات کلام خدا را در زمینه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زمان وقوع آن تفسیر کرد.
 • بعضی نیز برای فرار از مسئله ده یک این موضوع را پیش می کشند که تأئید مسیح از ده یک خطاب به فریسیان بود و نه مسیحیانی که تحت شریعت نیستند!!! در پاسخ به چنین اشخاصی باید بگوییم که: آیا این مسئله در باره همه مسائلی که مسیح با فریسیان مطرح کرد نیز صدق می کند یا خیر؟ پس مسئله ریاکاری فریسیان و یا دیگر مسائل اشتباه آنان که مسیح به آنان گوشزد می کرد، فقط برای آنان بوده که در زیر شریعت بوده اند و به ما مربوط نمی شود!!!
 • آیا اگر همسر ما با ده یک یا هدیه دادن ما مخالف است می بایست باز هم این کار را انجام دهیم؟ خیر. اگر همسر شما شخصی بی ایمان است، می بایست با محبت و اطاعت شما از او، در مرحله اول باعث نجات او شوید و اگر ایماندار است و مخالف تقدیم هدیه و ده یک شماست، می بایست دعا کنید تا خدا این مسئله را برای او مکشوف سازد تا با شما یکدل شده خدا را با مال خویش نیز بپرستد و تا زمانی که ایشان تمایلی نشان نداده اند، شما نمی بایست به چنین عملی دست بزنید.

فرق ده یک با هدایا:

 • بعضی این ایده اشتباه را در ذهن خود دارند که با دادن ده یکشان به خانواده فقیرشان یا به یک شخص نیازمند، می توانند همان حکم خدا را اجرا کنند. این هدیه ای است که می تواند از محبت شما برای خانواده فقیرتان یا نیازمندان اعطا شود، اما در کلام خدا گفته نشده که ده یک برای این امور استفاده شود، بلکه توجه داشته باشید که همیشه گفته شده: ده یک ها می بایست به خانه خدا به منظور تأمین هزنیه های خدمات کلیسایی و حمایت از یتیمان و بیوه زنان کلیسا در مرحله اول و در مرحله دوم محیط اطراف، استفاده شود. پس ده یک به خانه خدا آورده می شود (نحمیا 10: 38، ملاکی 3: 10، اعداد 18: 21)
 • هر شخص می تواند به علاوه ده یک خود، هر مقدار هدیه که خدا در دلش می گذارد و یا میل و رغبت به آن دارد به هر نیازمندی کمک کند و مسلماً هیچکس نمی تواند مانع چنین امری شود.
 • برای آوردن هدیه در کلیسا قبلاً دعا کنید و فکر کنید و با آمادگی قبلی هدیه خود را به خدا تقدیم کنید و مبلغ آن را با هدایت خدا تصمیم بگیرید (2 قرنتیان 9: 6و7)

نتایج دادن ده یک و هدایا:

 • در کلام خدا و در طول سالها تجربیات مسیحیان، شاهد برکت فراوان چه مالی و چه رشد روحانی و چه شفا و سلامتی و بسیاری برکات دیگر، از نتایج ده یک در زندگی هزاران هزار مسیحی بوده است.
 • هدف و انگیزه اول دادن ده یک و هدایا نباید ثروتمند شدن یا برکت مالی باشد و هیچگاه با این انگیزه ده یکها و هدایای خود را به خدا تقدیم نکنیم. اگرچه خدا وعده داده و فرموده مرا در این امر امتحان کنید.
 • ده یکها و هدایا ثمرات عدالت ما را خواهند افزود (دوم قرنتیان 9: 10، فیلیپیان 4: 17)
 • ده یکهای ما پرستش و شکرگزاری را در دیگران ببار می آورد (دوم قرنتیان 9: 11و12)
 • حتی  باعث تمجید خدا توسط اطرافیان ما و آنانیکه هنوز مطیع پیام خدا نشده اند، می شود (دوم قرنتیان 9: 13)
 • باعث می شود که آنانیکه با ده یکها و هدایای خود به آنها خدمت کرده ایم، در دعای خود ما را پیوسته به یاد داشته باشند. (دوم قرنتیان 9: 14)
 • هدایای ما عطری خوشبو و قربانی مقبول و پسندیده خدا نامیده شده اند (فیلیپیان 4: 18)

پیشنهاد می کنم فرصت را از دست ندهید و بهترینها را برای خدا تقدیم کنید، چون اولاً او شایسته آن است و ثانیاً با این کار در خدمت خدا شریک و سهیم می شویم و ثالثاً نشان می دهیم چقدر عاشق او هستیم!!!

چند توضیح کاربردی لازم برای دادن ده یک:

 • ده یک یعنی یک دهم تمام درآمد خالصی که به صندوق ما وارد می شود و نه مانده درآمد، پس از صرف تمام هزینه ها!!!
 • برای دادن ده یک می بایست به این صورت عمل کرد:

افراد مجرد شخصاً و خانواده ها با یکدیگر با تهیه ده یکمان بر روی زانوانمان دعا می کنیم و ده یکمان را تقدیم خدا می کنیم و آن را یا از طریق بانک یا گذاشتن در پاکتی مرتب و اضافه کردن یادداشتی مبنی بر مقدار مبلغ و عنوان کردن اسم ماه و سال اهداء ده یک و نوشتن اسم و فامیل خود، به کلیسای خداوند تقدیم می کنیم.

 • لازم به ذکر است که دولتهای اروپایی و آمریکایی امکاناتی را برای کسانی که ده یک یا هدایا به کلیساها یا سازمانهای خیریه می بخشند، به وجود آورده که در پایان هر سال مالی اداره مالیات آن کشور گاه 40 درصد ده یک و هدیه اعطایی، به شخص بر می گردد و این نیز باز به نفع کلیسا و شماست که خدا مهیا کرده که وقتی 40 درصد برگشتی اداره مالیات را دریافت می کنید، باز هم از آن ده یک خود را به خدا بدهید و از بقیه آن با شادی لذت ببرید!

تذکر لازم:

این امری است بین پیرو مسیح و خودِ خداوند مسیح. کلیسا تنها مسئول تعلیم آن است و هیچکس در هیچ مقامی اجازه اجبار و فشار بر شخص ایماندار برای پرداخت ده یک یا هدیه ندارد، چون این امری است که می بایست از میل و رغبت و عشق و سرسپردگی ما به خداوند بجوشد و می بایست با خوشی دل و رضایت کامل انجام پذیرد.

نوشته: کشیش ورژ باباخانی

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر