آئینها و سنتهای کلیسایی: تقدیم یا وقف کودکان

والدین مسیحی زمانی که صاحب فرزندی می‌شوند، پس از مدت کوتاهی اقدام به تقدیم فرزند خود در کلیسا می‌کنند. در واقع در مقابل خداوند و اعضای کلیسا متعهد می‌شوند که تا زمانی که کودک آنها به مرحله رشد لازم جهت انتخاب پیروی از مسیح نرسیده است، هر کاری که در توان ایشان است برای بزرگ نمودن و پرورش فرزند خود در یک طریق خدا گونه را به انجام برسانند. 
والدین در واقع متعهد می‌شوند که فرزندان خود را نه بر اساس معیارهای خود بلکه بر اساس معیارهای خداوند تربیت کنند. برخی از این مسئولیتها، شامل تعلیم کلام خدا، شرح حال خدا گونه زیستن، تادیب بر اساس طریق خداوند و با اشتیاق دعا کردن برای کودک می‌باشد. 
در تقدیم کودکان در کلیسا، اعضای کلیسا نیز متعهد می‌شوند که در حد توان خود، والدین کودک را جهت تعلیم و تربیت کودک همراهی کنند. 
در این آیین، شبان یا مشایخ کلیسا به همراه اعضای کلیسا برای کودک و والدین او دعا کرده و کودک را به خداوند تقدیم می‌کنند. 
می توانیم یک نمونه از تقدیم کودکان را در عهد قدیم و در کتاب اول سموئیل فصل ۱ مشاهد کنیم.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 340 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر