من و همسرم در آلمان زندگی می کنیم و دو هفته دیگه مصاحبه داریم و متأسفانه همسرم اصلاً سواد خواندن و نوشتن نداره و بخاطر این مسئله خیلی استرس داریم که چگونه باید جواب سؤالات مسیحی رو بده. لطفا ًما رو راهنمایی بفرمائید. در ضمن چند تا سؤال مهم در مورد مسیحیت به ما معرفی کنید خوشحال خواهیم شد.؟

وب سایت پرپاسخ جهت پاسخگویی به سؤالات حقجویان و نیز مسیحیانی که از کتاب مقدس و تاریخ مسیحیت و اصول مسیحیت سؤالات زیادی دارند تا حقیقت را بیابند، طراحی شده است و نه برای دادگاههای پناهندگی!!! و نیز بنده در باره سؤالاتی که دادگاههای موارد پناهندگی مطرح می کنند، آشنایی ندارم و در این زمینه شما را نمی توانم کمک کنم. در صورت امکان شروع به مطالعه انجیل بکنید و سؤالاتی که برای شما مطرح است و در باره آنها اطلاعی ندارید با دقت در وب سایت مطالعه کنید تا حقیقت انجیل و پیغام مسیح برای شما مکاشفه شود تا نه فقط برای جواب پناهندگی، بلکه در مرحله اول برای ابدیت خود و جواب ابدیت خود به پاسخ این سؤالات دست یابید.

شما را دوست داریم و برای موفقیت شما در زندگی دعاگو هستیم.

May/24/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر