با اینکه بعضی از ایمانداران و نوکیشان مسیحی، مسلمانزاده و اسامی شیعه و اسامی اسلامی دارند آیا مهم است که اسم خودشونو عوض کنن و اسامی مسیحی بذارند؟ آیا مهم است یا نه؟ و این باعث به سخره گرفتن و متلک گویی مسلمانها است؟ لطفاً توضیح دهید که راه حل چیست؟! و کلام خدا در این مورد چیا میگه؟

پیشنهاد بنده به دوستان مسلمان زاده که مسیحی شده اند این بوده که اسم اسلامی خویش را نگه دارند، تا شهادتی باشد به تغییر و تبدیلی که مسیح در آنها ایجاد کرده است. اما به هر حال، این مسئله مسئله ای سلیقه ای است و اگر کسی مایل نیست اسم اسلامی خود را نگه دارد، از دیدگاه کتاب مقدسی و مسیحی اشکالی در این تصمیم وجود ندارد. در کتاب مقدس نیز شاهد تغییر اسامی بعضی توسط خود  خداوند هستیم: مثلا" ابرام به ابراهیم و سارا به ساره و یعقوب به اسرائیل تبدیل شد.

موفق باشید.

Mar/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر