آیا مسیحیت به میتراییسم شباهت بیشتری دارد، یا اسلام؟ دیدگاه مسیحیت در مورد میترایسم چیست؟ لطفا یک مقاله کامل و جامع در رابطه با این موضوع بنویسید.

اسنادی که اعتقادات مذهب میترائیسم را سندیت ببخشد و تاریخی باشد، وجود ندارد و بسیاری از مسیحیان معتقدند اعتقاداتی که بعداً به میترائیسم منسوب کرده اند، از مسیحیت برداشته شده است. در باره شباهت اسلام و مسیحیت باید گفت که اسلام بعضی از داستانهای انبیاء را از کتاب مقدس مسیحیان کپی کرده است و به غیر از آنها شباهتی در مسیحیت و اسلام وجود ندارد. در مسیحیت ما معتقد هستیم که عیسی مسیح پسر خداست و یکی از اقنوم تثلیث اقدس می باشد و عیسی مسیح ذات الهی دارد، اما در اسلام شدیداً با این مسئله مخالفت می شود. و در باره اختلافات میان اسلام و مسیحیت می توانید در قسمت "پاسخ به اسلام" وب سایت پرپاسخ ما اطلاعات بیشتری بیابید.

در ضمن حتماً درباره میترائیسم مقالاتی آماده خواهیم کرد.

Jul/23/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 945 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر شاهین رادمهر

    سپاسگذارم. .منتظر مقاله شما هستم


ارسال نظر