آیا دعا کردن میتواند در مورد هر مطلبی، آنی و هر چیزی که به ذهن آدمی می رسد، باشد و یا اینکه مطلبی آماده است؟ مانند چند نمونه دعایی که در کلیسا انجام می دهیم.

دعا به منظور ایجاد رابطه  دوستی و صمیمت با خدا می باشد و مسلماً برای ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت، مهم است که آنچه به خدا می گوییم از دل بر آید که بر دل نیز بنشیند. خدا مایل نیست که کس دیگری برای شما تعیین کرده باشد که بصورت ماشینی به او ابراز محبت کنید. او می خواهد دعای شما از ته دل، با عشق، علاقه و با راستی توأم باشد. عیسی مسیح فرمود: پدر پرستندگانی را جستجو می کند، که به روح و راستی او را بپرستند. یعنی از ته دل، با راستی و بدون ریا و دورویی و تزویر.

Aug/23/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 490 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر