آیا این گفته صحت دارد که در نسخه هایی از انجیل متی باب 27 آیات 16 و 17 که اُرویجِن از آنها آگاهی داشته است، نام اصلی باراباس ، "عیسی باراباس" ذکر شده است؟

در این مورد تفسیرهای متفاوتی موجود است و روایت های گوناگونی نقل شده است.

اسم باراباس Barabbas  از دو کلمه بار bar یعنی پسر و abbas به معنای پدر یا اَبا تشکیل شده است و به معنای پسری از پدر می باشد!

اما راجع به اسم عیسی باراباس، گروهی از مفسران اعتقاد دارند که در لحظه ای که پیلاطس مردم را به انتخاب می خواند، او می گفت عیسی یا باراباس، که این بصورت اسم مرکب عیسی باراباس تداعی شده.

گروهی از دست خط های قدیمی که این شخص را عیسی باراباس می نامیدند، معتقد بودند که عیسی یک اسم قدیمی بوده، ولی اُریجِن مخالف این نظر بود. او می گوید این اسم نمی تواند پیشوند یک فرد شرور باشد. اما در کتاب مقدس از این اسامی مرکب فراوان است که با ذکر چند نمونه از عهد، امیدوارم برای شما این مسئله روشن شود: متی فصل ۱۶آیه ۱۷شمعون یونا، در اعمال فصل ۴آیه ۳۶ یوسف برنابا.

پاسخ از: علی خیراندیش

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 341 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر