پیام نوروزی: هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد!

زندگی مسیحی، با طراوات و تازگی بهار ارتباط زیادی دارد. نوروز یا روز نو باید هر روز در زندگی یکی مسیحی اتفاق بیفتد، برای همین من از این گفته که هر روزتان نوروز باد خیلی خوشم می آید. واقعاً هر روز یک مسیحی باید روز نو باشد و هر روز نو با پیروزی همراه باشد. 


در حالیکه وارد سال جدید می شویم، می خواهم نکته ای مهم با شما در میان بگذارم. رابطه شما با خدا چطور است؟ آیا اصلاً رابطه ای با خدا دارید؟ خدا می خواهد با شما دوست باشد. کلام خدا می فرماید هنگامی که ما دشمنان او بودیم او فرزند خود را فرستاد تا بخاطر گناهان ما فدا گردد. خدا منبع و منشا آرامش است و او آفریننده ما است. او برای زندگی ما هدف و نقشه ای دارد. بدون خدا انسان افسرده، پلاسیده و از بین می رود. انسان ساخته شده که با خدا ارتباط داشته باشد. هر قدر که موفق و پیروز باشید، اگر با خدا رابطه نداشته باشید، در درون خود احساس مرگ خواهید کرد. امروز خدا می خواهد با تو رابطه برقرار کند و دست خود را دراز کرده تا دست تو را بگیرد. آیا دست خود را به علامت توافق بلند می کنی؟ 
خدا در عیسی مسیح به این جهان آمد تا با ما رابطه برقرار کند. کلام خدا می فرماید: " خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی گذاشت، و پیام آشتی را به ما سپرد."(2قرنتیان19:5) بگذار نوروز تو، با رابطه ای نو با خدا شروع شود. بگذار بهار و بوی عطر گل، بوی تازه ای برای تو داشته باشد و با هدف و معنای جدیدی از زندگی، رابطه ای نو را با خدا شروع کن.
شاید مسیحی هستی و مدتی است که در رابطه ات با خدا، آن تازگی را نداری. خدا می خواهد به رابطه تو با خود، تازگی جدیدی ببخشد. کلام خدا می گوید که هدف خدا این است که ما از جلال تا به جلال متبدل بشویم. اگر احساس می کنی که زندگی تو از جلال به جلال متبدل نمی شود و پیش نمی رود، اشکالی وجود دارد و آن اشکال در رابطه تو با اوست. کلام خدا می فرماید: " در من بمانید و من در شما تا میوه بسیار بیاورید." اگر در رابطه مستقیم با عیسی مسیح باشیم و به او وصل باشیم، میوه خواهیم آورد. میوه تبدیل. میوه بشاشیت و تازگی. میوه شادی. میوه آرامی . میوه محبت. میوه امید. میوه بردباری. میوه پرهیزگاری و خویشتنداری. میوه ایمان. آیا این میوه ها در تو دیده می شود. 
بگذار در این نوروز شکوفه های زیبای بهاری در تو نیز دیده شود و نسیم روح القدس بر تو بوزد و میوه های تازه در تو به ثمر آید.

نوشته کشیش ورژ باباخانی

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 162 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر