آیا ایمانداران حتماً و ملزم به پیروی از شاخه های مسیحیت هستند( پروتستان، کاتولیک، ارتدکس)، و یا خیر؟ آیا به‌ تنهائی ملاک فقط عیسی مسیح و کلام خدا و تثلیث است، یا باید حتما از شاخه های مسیحیت پیروی داشت؟

مسلماً در صورتی که شخص به عیسی مسیح ایمان آورده، می بایست به یک کلیسای راستین جهت رشد و تعالی در ایمان و شخصیت مسیحی خود بپیوندد. اما نباید فراموش کرد که یک پیرو عیسی مسیح، مسیحی نامیده شده و نه کاتولیک یا پروتستان و یا ارتدوکس!!! پس به جای فرقه گرایی، اگرچه شاید به کلیسایی که به فرقه ای خاص متعلق است بروید، اما دیدی جهانی داشته باشید و سعی کنید با همه برادران و خواهران خود در هر کلیسایی که به کتاب مقدس به عنوان مرجع ایمان و عمل خویش باور دارد، در محبت و یکدلی و صلح و آرامش زیست نمایید.

پیش از آنکه شخص بخواهد خود را کاتولیک یا ارتدوکس یا پروتستان بنامد، بهتر است خود را مسیحی بداند.

Apr/09/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 145 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر