تفاوت کلیسای ادونتیست با دیگر کلیساها چیست؟

کلیسای ادونتیست به جای روز یکشنبه، روز شنبه را روز استراحت می داند و مانند یهودیان این روز را مقدس می شمارند. در ضمن کلیسای ادونتیست اعتقادی به جهنم به عنوان جزای گناهکاران ندارند.

موفق باشید.

Apr/13/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 274 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر