نظر مسیحیت در مورد زرتشتیت چیه؟ و کلاً مسیحیت و زرتشتیت چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

لطفاً به لینکهای زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه فرمایید و نظر مسیحیت در باره زرتشت و آئیین او را مطالعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/8f056164-21df-41bf-bd42-f7e1ec8c4904

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/82b870fc-f55a-4231-be77-6a0981d17ace

و لینک مقاله سوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/09ee33c1-89ee-40b4-a6d8-261d38b7c635

و بالآخره لینک مقاله چهارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/39cac7d3-7441-4212-abcf-e1f80d163a37

روز زیبایی برای شما آرزو داریم.

Apr/29/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 250 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر