روش صحیح تعمید آب چیست؟

ساده ترین پاسخ به این پرسش در معنی واژه "تعمید" یافت می شود. واژه تعمید در زبان یونانی به معنای "فروبردن در آب" است. بنابراین، تعمید بوسیله پاشیدن یا ریختن آب با این معنی تناقض دارد. تعمید بوسیله پاشیدن آب در واقع به معنی "فرو بردن کسی در آب از طریق پاشیدن آب بر اوست". تعمید بواسطه معنایی که دارد، باید عمل فرو رفتن در آب انجام شود.

تعمید پیوند و رابطه ایماندار را با مرگ، دفن، و رستاخیز مسیح به تصویر می کشد. " آیا نمی دانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم." (رومیان فصل 6 آیه های 3 تا 4). عمل فرو رفتن در آب، مردن و دفن شدن با مسیح را به تصویر می کشد. عمل بیرون آمدن از آب رستاخیز مسیح را نشان می دهد. در نتیجه، تعمید از طریق فرو رفتن در آب تنها شیوه ای از تعمید است که دفن شدن با مسیح و برخاستن با او را به تصویر می کشد. در نتیجه تعمید از طریق پاشیدن یا ریختن آب آیینی است که از تعلیم غیر کتاب مقدسی تعمید نوزادان برخاسته است.

با وجود اینکه تعمید بوسیله فرو رفتن در آب، کتاب مقدسی ترین شیوه پیوند خوردن با مسیح است، اما (برخلاف اعتقاد برخی) پیش شرط نجات نیست، بلکه عملی است که نشان دهنده فرمانبرداری از دستور مسیح و اعلام عمومی ایمان به مسیح و پیوند خوردن با او می باشد. تعمید تصویری است از این که زندگی کهنه خود را ترک کردیم و صاحب یک زندگی و خلقت نو شده ایم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17). تعمید بوسیله فرو رفتن در آب، تنها شیوه ای است که کاملاً این تغییر اساسی را به تصویر می کشد.

برگرفته از وب سایت: www.gotquestions.org

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر