اینکه به اسم عیسی مسیح دعا کنیم یعنی چه؟

دعا به اسم عیسی مسیح در انجیل یوحنا 14 : 13-14، گفته شده است "و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آنرا بجا خواهم آورد." بعضی این آیه را اشتباه برداشت می کنند و فکر می کنند گفتن "به اسم عیسی مسیح" در آخر دعا باعث می شود که خدا همیشه هر چه از او بخواهیم به ما بدهد. در واقع با این فکر به "به اسم عیسی مسیح" بعنوان یک فرمول سحرآمیز نگاه می کنند. این برخلاف کلام خداست. دعا در نام عیسی مسیح یعنی دعا با اقتدار و درخواست از پدر که در مورد دعای ما عمل کند، چون ما به اسم پسرش عیسی مسیح آمده ایم. دعا به اسم عیسی مسیح همان معنی را می دهد که دعای بر طبق ارادهٔ خدا، "و اینست آن دلیری که نزد وی داریم که هر چه بر حسب ارادهٔ او سوال نماییم ما را می شنود. و اگر دانیم که هر چه سوال می کنیم ما را می شنود، پس می دانیم که آنچه از او در خواست کنیم می یابیم" (1 یوحنا 5 : 14-15). دعا در نام عیسی مسیح دعایی است که برای جلال نام او کرده می شود.   گفتن "به نام عیسی مسیح" در آخر دعا یک فرمول سحر آمیز نیست. اگر آنچه ما می خواهیم برای جلال نام خدا و طبق ارادهٔ او نباشد، گفتن "به نام عیسی مسیح" بی معنی است. آنچه مهم است دعای خالصانه ایست که به نام عیسی مسیح و برای جلال نام او باشد، نه اینکه لغات مخصوصی را در آخر دعا بگوییم. کلمات نیستند که که در دعا مهمند، بلکه مقصود پشت دعا. دعا برای چیزهایی که در اتحاد با ارادهٔ خدا هستند اساس دعایی است که به نام عیسی مسیح کرده می شود.     منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1512 بازدید 3  

نظرات کاربران

  • نظر شهرزاد

    با سلام خدمت شما عزیزان سوالی داشتم که مدتی هست ذهن من و مغشوش کرده. من یک ایماندارمسیحی هستم و عضو کلیسا کاتولیک؛اما فعلا مسح ورود به کلیسا دارم و تعمید آب نگرفتم. برای من سوال هست آیا همچنان من میتونم از روح القدس پر باشم ؟ و تعمید روح القدس داشته باشم؟ آیا تعمید نداشتن من اثری در ارتباط من با پروردگار داره ؟ سپاسگزارم برای پاسخگویی شما فیض و برکت عیسی مسیح با شما .


ارسال نظر