در انجیل شریف در مورد دنیای بعد از مرگ چه توضیحی داده شده؟ آیا کسی خانواده اش را خواهد شناخت؟ آیا در آخرت ازدواج صورت میگیرد و افراد صاحب خانواده می شوند؟

در پاسخ به سؤالتان در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و در زمان ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زمین جدید زندگی خواهند کرد و خدا را پرستش و عبادت و خدمت خواهند کرد و زندگی ای با شادی و شفا و سلامتی و بدون هر گونه غم و اندوه و درد و مرگ خواهند داشت.

در باره وضعیت خانواده ها و مسائل زناشوئی، کتاب مقدس نشان می دهد که پس از مرگ دیگر زندگی زناشویی نخواهد بود و روابط میان مردان و زنان به اوج خود خواهد رسید، یعنی دیگر مانند فرشتگان با یکدیگر زندگی خواهیم کرد و صد البته همه هویت خود را در آسمان و زمین جدید حفظ خواهیم کرد و یکدیگر را به خوبی خواهیم شناخت، اما این شناخت، شناختی کامل و بی نقص خواهد بود.

لطفا" متن زیر را از انجیل متی 22: 23-30 در پاسخ به سؤالتان در باره کسانی که ازدواج کرده اند، از عیسی مسیح دریافت کنید:

" ۲۳ و در همان روز، صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد او آمده، سؤال نموده،   ۲۴ گفتند: «ای استاد، موسی گفت اگر کسی بی اولاد بمیرد، می‌باید برادرش زن او را نکاح کند تا نسلی برای برادر خود پیدا نماید.   ۲۵ باری در میان ما هفت برادر بودند که اوّل زنی گرفته، بمرد و چون اولادی نداشت زن را به برادر خود ترک کرد.   ۲۶ و همچنین دوّمین و سوّمین تا هفتمین.   ۲۷ و آخر از همه آن زن نیز مرد.   ۲۸ پس او در قیامت، زن کدام یک از آن هفت خواهد بود زیرا که همه او را داشتند؟»   ۲۹ عیسی در جواب ایشان گفت: «گمراه هستید از این رو که کتاب و قوّت خدا را در نیافته‌اید،   ۳۰ زیرا که در قیامت، نه نکاح می‌کنند و نه نکاح کرده می‌شوند بلکه مثل ملائکه خدا در آسمان می‌باشند."

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/22/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 483 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر