دو تا سؤال داشتم: اول اینکه آیا مسیحیت کار کردن زن در خارج از خانه رو مجاز می دونه؟ و دیگه اینکه به نظر شما آیا فرمان های مهاجرتی ترامپ مطابق با کتاب مقدس هست یا نه؟ و کلاً آیا پذیرش پناهجویان در کشورهای مختلف درسته یا نه؟

کتاب مقدس در امثال سلیمان فصل 31 آیات 10 الی 31 زن نمونه و نیک نام را به تصویر می کشد و در این توضیحات با این مسئله مواجه می شویم که زنی که زن مدبر و نیک نام و نمونه باشد می تواند تجارت کند و برای تأمین نیاز اهل خانه خود، دوش به دوش همسر خود کار و تلاش بی وقفه کند. برای نمونه به آیات زیر که برگزیده ای از این قسمت است توجه فرمایید:

 زن صالحه " پشم و کتان را می جوید. و به دستهای خود با رغبت کار می کند. او مثل کشتیهای تجّار است، که خوراک خود را از دور می آورد... در باره مزرعه فکر کرده، آن را می خرد؛ و از کسب دستهای خود تاکستان غرس می نماید...تجارت خود را می بیند که نیکو است...جامه های کتان ساخته آنها را می فروشد، و کمربندها به تاجران می دهد...و خوراک کاهلی نمی خورد..." (امثال سلیمان 31: 13و14و16و18و24و27)

بسیاری آیات دیگر در کتاب مقدس موجود است که نشان دهنده این است که چه زن و چه مرد بصورت برابر می توانند برای تأمین معاش خانواده شان مشغول کار باشند.

در باره فرمان های مهاجرتی آقای ترامپ و مسئله پناهندگی، روشن است که کتاب مقدس از پناه دادن به افرادی که واقعاً و بدون ارائه خبر کذب یا دروغ در باره خویش در وضعیت خطرناکی بسر می برند، پشتیبانی می کند و بسیاری از افراد کتاب مقدس مانند: ابراهیم، یوسف، دانیال، نحمیا، عزرا، استر و حتی خود عیسی مسیح که به مصر پناهنده شد از افراد مهاجر و پناهنده بوده اند. در واقع بسیاری از وقایع کتاب مقدس توسط پناهندگان اتفاق افتاده و همین پناهندگان در کشورهایی که پناه برده اند باعث برکت و تعالی در آن کشور شده اند. پس به نظر بنده و کتاب مقدس عدم پذیرفتن پناهندگانی که در خطر جانی قرار دارند و بر روی حقیقت و راستی ایستاده اند، امری اشتباه است. چه این امر توسط آقای ترامپ تصمیم گرفته شده باشد، چه توسط هر کس دیگر. اما این را نیز باید توجه داشت که بسیاری از پناهجویان از مسئله پناهندگی سوء استفاده های عجیب و غریبی نیز کرده اند. مانند بعضی از گروههای تروریستی که از طریق پناهجویی خواسته اند به امیال کثیف خود نائل آیند و یا افرادی که پس از ورود به کشوری که پناه گرفته اند به زنان و دختران آن کشور تجاوز کرده اند و باعث بدنامی همه پناهجویان شده اند و به نظر بنده تصمیم آقای ترامپ بخاطر چنین سوء استفاده هایی بوده است.

موفق باشید.

Jan/24/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 461 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر