آیا ما می توانیم دوباره در این جهان زندگی کنیم؟ یعنی در آینده دوباره به دنیا بیاییم یا در گذشته به دنیا آمده بوده باشیم؟ و آیا همزاد واقعا" وجود دارد و می توانیم همزاد خود را پیدا کنیم؟

تناسخ ارواح یا دوباره به دنیا آمدن و هم زاد داشتن و اینگونه اعتقادات که بسیاری از این نوع اعتقادات از بودیسم و هندویسم نشأت می گیرد که کاملا" مخالف ایمان مسیحی و کتاب مقدس می باشد و نیز امری بسیار خطرناک در تشخیص هویتمان و داشتن هویتی مشخص می باشد. شخصی که معتقد است قبلا" موش خوبی بوده و بعد به این خاطر گربه شده و چون گربه خوبی بوده بعد سگ شده و به این ترتیب به جایی رسیده که انسان شده و اگر انسان بدی بشود، باز به یک حیوان ناقص تری تبدیل خواهد شد، برای چنین شخصی مشخص نیست واقعا" هویت او چیست؟؟؟ و نیز همیشه در ترس از آینده خود به سر می برد. کتاب مقدس به ما نشان می دهد که ما هویت مشخصی داریم و این هویت را برای ابدیت حفظ خواهیم کرد و حتی معتقد است که پس از مرگمان نیز به ارواح معلق در هوا تبدیل نخواهیم شد، بلکه با حفظ کامل هویتمان بالآخره در ابدیت با بدنی غیرفانی اما با همین مشخصات ظاهری فعلی، اما پرجلال به حیات خود ادامه خواهیم داد. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Nov/29/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 497 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر