آیا آخرین فرستاده خدا، عیسی مسیح خداوند است؟ یا پس از او و همچنین حواریونش، رسولان و پیامبرانی می توانند از طرف خدا پیغام بیاورند و با بشر صحبت کنند؟

عیسی مسیح نه فقط یک پیامبر بلکه پسر خدا است، یعنی خدا که انسان شده و مکاشفه کامل خدا است، که در حدود دو هزار سال پیش به دنیای خاکی ما قدم نهاد. خدا انسان شد و به انسانها نشان داد که در همه تجربیات بشری با ما شریک است و همه دردها، سختی ها، تنهایی ها، مشکلات و احساسات ما را درک می کند. عیسی مسیح در کتاب مکاشفه می فرماید؛ من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا هستیم. او در حقیقت اعلام کرد که آخرین مکاشفه خداست و پس از او نیازی به آمدن پیامبر نخواهد بود

Nov/28/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 532 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر