برای آشنایی با پولس رسول چه کتابهایی مفید است؟

مستندترین کتابهایی که برای آشنایی با شخصیت و زندگی و طرز تفکر پولس رسول و مکاشفات او از خدا، کتاب اعمال رسولان و رسالات پولس رسول در کتاب مقدس عهد جدید مسیحیان یافت می شود.

موفق باشید.

Sep/12/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 261 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر