من نزدیک 3 سال است ایماندار هستم ولی تاحالا مسیح رو در خواب یا رؤیا و.....ندیدم، در حالیکه اکثر ایمانداران را مسیح درخواب ملاقاتشون کرده، لطفا میشه منو راهنمایی کنید که چرا مسیح منو ملاقات نمیکنه؟ چرا مسیح نمیاد به خوابم؟!!!

بسیاری از ایمانداران به مسیح در تاریخ نه خوابی از مسیح دیده اند و نه رؤیایی!!! مسئله اساسی در پیروی از مسیح ایمان ما به کلام زنده و مقتدر خداست. به جای جستجوی عیسی مسیح در خواب و رؤیا، شما را تشویق می کنم که عیسی مسیح خداوند را از طریق کتاب مقدس بیشتر بشناسید و عاشق و سرسپرده او بشوید و به وسیله دعا رابطه ای صمیمی و دوستانه با این عیسی مسیح زنده برقرار کنید. و فراموش نکنید که عیسی مسیح را می توان در دیگر ایمانداران به مسیح نیز ملاقات کرد. در محبت و تقدس و وفاداری و ایمان و صبر و تحمل ایمانداران دیگر می توان عیسای خداوند را ملاقات کرد.

خود بنده که یک کشیش می باشم، هیچوقتت خوابی از مسیح ندیده ام، اما از طریق کلام خدا و دعاهایم بارها با عیسی مسیح از طریق ایمان قلبی ام ملاقات داشته ام و صدای او را شنیده ام.

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 255 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر